WYGRYWASZ albo PRZEGRYWASZ najpierw w głowie ❗️

20-11-2019

Oglądając różne zawody sportowe, komentatorzy często używają zwrotu „Mecz wygrywa lub przegrywa się w głowie”. Zgadzam się z tym !

Kiedy wychodzisz na zawody musisz wyjść z czystym umysłem. Jeśli Twój umysł i ciało będą pamiętały ostatnią porażkę, trudno Ci będzie wygrać dziś….

Istnieją specjalne techniki mentalne pozwalające oczyścić ciało i umysł Dodatkowo sportowcom z którymi ja pracuję zakładam tzw. „kotwicę” na dowolny stan emocjonalny W zależności od dziedziny sportu jedni potrzebują w ciągu kilku sekund wejść w stan spokoju, pozwalający na maksymalną precyzję (golf, bilard), inni potrzebują wysokiego poziomu energii np. przed meczem czy innymi zawodami ❗️

Wszystkim sportowcom życzę wielu ZWYCIĘSTW


Wstecz