ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.” – Henry Ford

W dłuższej perspektywie czasowej konfliktów nie da się uniknąć, można jednak wypracować, takie warunki w firmie, aby minimalizować możliwości ich powstawania. A jednocześnie nauczyć się rozpoznawać ich symptomy, precyzyjnie określać źródło sporu, a także poznać strategie, aby skutecznie je rozwiązywać.

Cel

KorzyściAGENDA

1. Czym jest konflikt?

2. Rodzaje i przyczyny konfliktów czyli know-how konfliktu w zespole

 • najczęstsze przyczyny problemów w zespole

 • wczesne rozpoznawanie symptomów konfliktu (rywalizacja czy kooperacja?)

 • identyfikacja kwestii spornych – koło konfliktu wg Moora (konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów)

 • dynamika konfliktu

 • emocje w sytuacjach spornych

3. Błędy w zarządzaniu konfliktem prowadzące do jego eskalacji

4. Pozytywne i negatywne konsekwencje sporów w zespole

4. Lider a konflikt

 • fazy rozwoju zespołu a natężenie sytuacji spornych

 • mediacje i negocjacje czyli lider a pośrodku konfliktu między działami lub zespołami

5. Jak się komunikować w sytuacji problemowej

 • rola empatii

 • argumentacja

6. Cykl OAPD (obserwacja, analiza, planowanie, działanie), jako jedna z metod rozwiązywania konfliktu

7. Metody rozwiązywania sporów wg.Thomasa-Kilmanna

 • rywalizacja

 • współpraca

 • kompromis

 • unikanie

 • łagodzenie

8. Metody zarządzania konfliktem

 • stymulowanie

 • ograniczenie

 • rozwiązywanie

 • negocjacje

 • mediacja


2 dni szkoleniowe