ASERTYWNOŚĆ

03-08-2020

Skuteczna komunikacja jest kluczem do SUKCESU 🍀🔝🍀

Asertywna komunikacja werbalna i niewerbalna pozwala, na budowanie relacji z poszanowaniem naszych granic. Możemy w ten sposób wyrażać nasze potrzeby, pragnienia i uczucia, w sposób otwarty, bezpośredni i stanowych, jednak z poszanowaniem uczuć, potrzeb i opinii innych ludzi  👍

Nieumiejętność budowania takiej komunikacji skutkuje postawą bierną lub agresywną 

Ludzie komunikujący się asertywnie:

 łatwiej budują relacje z innymi
 lepiej zarządzają pracownikami
 są bardziej szanowani
 rzadziej wchodzą w konflikty
 umieją bronić własnych praw, szanując jednocześnie prawa innych
 pozwalają innym brać za Siebie odpowiedzialność
 nie atakują rozmówcy, dzięki czemu czuje się on szanowany

Im lepiej się komunikujesz, tym lepsze związki i relacje z innymi będziesz tworzyć  Będziesz również lepszym i bardziej szanownym szefem i pracownikiem 

Agnieszka Kania


Wstecz