Nie każdy szef to lider!

06-11-2020
LIDER:
👍 Wspiera pracowników
👍 Generuje entuzjazm i kreatywność
👍 Mówi “my”
👍 Naprawia błędy pracowników
👍 Pokazuje, jak zrobić
👍 Jest nauczycielem i przewodnikiem
👍 Pyta
👍 Opiera się na współpracy
SZEF:
👎 Popędza pracowników
👎 Budzi strach
👎 Mówi “ja”
👎 Obwinia innych za błędy
👎 Zawsze wie lepiej
👎 Wykorzystuje ludzi
👎 Rozkazuje
👎 Opiera się na władzy

Wstecz