EMPATYCZNE PRZYWÓDZTWO

„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, żeby przynieśli ci drewno i przygotowali narzędzia; nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.” Antoine de Saint Exupery

Nowoczesne przywództwo opiera się na: inspirowaniu, motywowaniu, wzbudzaniu kreatywności i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.

Szkolenie jest skierowane do managerów średniego i wyższego szczebla, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje przywódcze zgodnie z najnowszymi trendami. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej daje możliwość doskonalenia własnego stylu przywódczego.

Cel

KorzyściAGENDA

1. Przywództwo XXIw. przewodzenie to nie kwestia stanowiska

2. Zrozumienie, jak działają różne style przywódcze – paradygmaty i style przywództwa (K.Lewina, R.Lipitta i R.White’a i D. Golemana) 

3. Przywództwo a zarządzanie

4. Budowanie autorytetu Lidera – rozwój umiejętności budowania własnego autorytetu

5. Rola inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu postaw przywódczych

  • empatia to nie uległość – fakty i mity o empatii
  • samokontrola czyli zarządzanie Sobą w warunkach stresu 

6. Przywództwo oparte na wartościach

7. Typy pracowników czyli z kim chcemy, a z kim nie chcemy współpracować

8. Ja jako lider – dekalog skutecznego lidera

9. Empatia zespołu i organizacji 

   • budowanie zaufania wśród pracowników
   • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

  10. Zasady skutecznego przywództwa Johna C. Maxwella

  11. Motywowanie pracowników wg Maslowa 

  12. Przywództwo sytuacyjne – co o nim wiemy? A czego powinniśmy się jeszcze dowiedzieć?

  2 dni szkoleniowe