ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

Stres i emocje mają wpływ na nasze zachowania i skuteczność biznesową. W dzisiejszym świecie wzmożony stres stał się, integralną częścią naszego życia, nie da się go uniknąć. Uświadomienie sobie, że stres jest wszechobecny, ale reakcje na niego możesz zacząć trenować, aby nie były one tylko bezwarunkowym mechanizmem pochodzącym z nieświadomej części umysłu, jest jednym z najważniejszych aspektów tego szkolenia. Znając krótko i długofalowe techniki radzenia sobie w sytuacjach stresujących, a także techniki zarządzania emocjami, możemy poradzić sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji.

Cel

KorzyściAGENDA

 1. Stres i jego znaczenie w życiu

  • pojęcie i świadomość przyczyn stresu

  • zrozumienie przebiegu reakcji stresowej

  • eustres (siła mobilizująca) i dystres (siła wypalająca)

  • identyfikacja czynników stresujących czyli stresorów (skala Holmesa i Rahe’a)

  • wpływ stresu na ciało i umysł

  • stres a mózg (mózg limbiczny, gadzi i kora nowa)

  • wypalenie zawodowe, jako efekt długotrwałego stresu

  • wpływ naszych myśli (monolog i krytyk wewnętrzny) na stres

 1. Reakcje na stres czyli nasze zachowania i emocje

  • czym są i gdzie powstają emocje

  • emocja, jako informacja dla nas

  • konstruktywne wyrażanie i świadomość emocji (odczuwanie i nazywanie emocji)

  • mózg emocjonalny i mózg racjonalny, czyli system gorący i system chłodny

 1. Inteligencja emocjonalna – jak ją rozwijać?

  • rola pozytywnego myślenia w długofalowej redukcji stresu

  • kotwiczenie pozytywnych stanów emocjonalnych

 1. Rola asertywności w zarządzaniu stresem i emocjami

  • zachowania asertywne, uległe, bierne, agresywne i manipulacyjne

 1. Trening redukcji stresu

  • praca z ciałem – techniki oddechowe, trening progresywny Jacobsona

  • praca z umysłem – wizualizacja, medytacja


2 dni szkoleniowe