KOMUNIKACJA

KLUCZEM DO SUKCESU

Od jakości komunikacji w zespole oraz na linii lider-zespół, zależy powodzenie projektu. A to w szerszej biznesowej perspektywie przedkłada się na sukces firmy i jej kondycję finansową.

Masz ogromy wpływ na jakość Twojej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, tj. precyzyjne wyrażanie się, argumentowanie, aktywne słuchanie, czy asertywność. A to bezpośrednio wpływa na to, w jaki sposób druga strona odbierze Twój komunikat, czy go prawidłowo zrozumie i wykona zadanie.

Cel

KorzyściAGENDA

 1. Komunikacja 

 • elementy procesu komunikacyjnego

 • świadomość przekazu werbalnego i niewerbalnego

 • techniki aktywnego słuchania 

 • rola pytań w procesie komunikowania

 • parafraza

 • rola relacji i emocji  w komunikacji w komunikacji z pracownikami

 • komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym firmy
 1. Kwadrat komunikacyjny von Thuna – 4 poziomy informacji

 2. Język korzyści

 • odwoływanie się do wspólnych wartości i celów

 • komunikacja 5W+H (What, Why, Who, Where, When + How)

 • argumentacja z przełożonym, czyli komunikacja oparta na faktach (diagramy, tabele, wykresy)

 • dlaczego potrzebna jest sprawna komunikacja pomiędzy rożnymi działami w firmie?

4. Bariery komunikacyjne T. Gordona i ich eliminowanie 
 1. Asertywność i feedback 

 • fakty i mity o asertywności

 • asertywna postawa i komunikacja – różnice pomiędzy komunikatami i zachowaniami agresywnymi, asertywnymi a uległymi

 • asertywność, jako poszerzenie swojej strefy wpływu

 • komunikacja typu „ja” i typu „ty”

 • FUKO – konstruktywna informacja zwrotna

6. Komunikacja dopasowana do odbiorcy

 • generacje XYZ

 • utrzymywanie uwagi odbiorcy w komunikacji werbalnej

 • jak przekazywać informacje żeby być dobrze zrozumianym – systemy reprezentacji i charaktery

 • rola empatii

 • komunikowanie trudnych decyzji

7. Rozwiązywanie konfliktów

 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w rozwiązywaniu sporów

 • metody rozwiązywania konfliktów

8. Sformułowanie nowej strategii komunikowania się

 

3 dni szkoleniowe (z możliwością zmian na jedno lub dwu dniowe szkolenie)