ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

Dzisiejsze przywództwo zyskało kolejny atrybut – umiejętność zarządzania zespołem rozproszonym. Od kilku miesięcy jest to wyzwanie dla liderów, którzy dotychczas zarządzali pracownikami głównie stacjonarnie.  

Podczas szkolenia poznasz elementy i metody skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym z uwzględnieniem pokoleń XYZ, a także nauczysz się wywierać pozytywny wpływ na zespół, angażować pracowników i precyzyjnie komunikować. 

Cel

KorzyściAGENDA

 1. Cechy charakterystyczne dla zespołu rozproszonego 
 • przywództwo w zespole rozproszonym
 • wspólne ustalanie celów
 • zarządzanie krótkookresowe – jak formułować cele?
 • monitorowanie realizacji zadań
 • korzyści i bariery zarządzania na odległość 

2. Rola lidera w zespole rozproszonym

  • lider jako elastyczny manager, który kompleksowo łączy różne style przywództwa
  • zarządzanie pokoleniami XYZ
  • perspektywa pracownika

  3. Efektywna komunikacja w realiach videokomunikacji 

   • niwelowanie barier komunikacyjnych na linii manager-zespół
   • efektywne spotkania online

   4. Budowanie relacji w zespole rozproszonym

   • integracja zespołu
   • wirtualne formalne i nieformalne spotkania
   • rola zaufania i poczucia bezpieczeństwa, jako fundamentów budowania zespołu

   5. Motywowanie – czyli, jak angażować wirtualny zespół?

   • wewnętrzne i zewnętrzne motywatory


   2 dni szkoleniowe