SKUTECZNY MANAGER

Szkolenie dedykowane jest managerom średniego i wyższego szczebla, kierownikom, którzy chcą rozwinąć kompetencje przyszłości, dzięki poznaniu tradycyjnego podejścia i nowoczesnych metod managerskich. 

Cel

Korzyści



AGENDA

 1. Przywództwo a zarządzanie
 2. Najczęściej popełniane błędy managerskie
 3. Dobre wzorce i praktyki managerskie
 4. Diagram autoanalizy managera – moce, ambicje, potrzeby, obawy i obszary do rozwoju 
 5. Zasady zarządzania według H. Fayola
 6. Role w zespole we Belbina – buduj skuteczny zespół czyli cechy efektywnego i nieefektywnego zespołu 
 7. Skuteczne motywowanie zespołu – Maslow, Herzberg, McGregor 
 8. Delegowanie zadań i odpowiedzialności 
 • korzyści i bariery delegowania
 • najczęściej popełniane błędy  
 • wykorzystanie delegowania w motywowaniu
9. Asertywna komunikacja
 • z generacjami XYZ
 • efektywny feedback – komunikacja przez Ja
 • rozwiązywanie konfliktów
10. Określanie priorytetów w realizacji zadań
11. Zarządzanie swoją energią w czasie

2 dni szkoleniowe